1 năm ngày cưới

1 năm ngày cưới
Giờ này 1 năm trước là ” Đêm tân hôn ”
Trong đêm tân hôn ấy – Chồng ngồi viết giấy ly hôn .
Hồi ấy mà bảo anh ơi : ” Mạnh mẽ lên ”
Khéo giờ xa lắm rồi .
Thôi cũng thì. Chúc mừng ngày cưới.
Chúc mừng ngày tôi về nhà đằng ấy.
See Translation