Con tạm biệt Ông

Con tạm biệt Ông, tạm biệt tuổi ấu thơ được ông dạy học,tạm biệt những bữa cơm được nhìn thấy ông vui cùng con cháu…

Tối qua

Tối qua, ngồi nói chuyện với đứa bạn, nó đi du học Ba Lan khoảng 6 tháng mới về, bạn kể ngày về có một