# 18

# 18 Trước giờ mình cứ nghĩ với thể loại phim tài liệu, nhất là với kiểu quay phim của tài liệu trực tiếp (là

Anh hùng đa lệ

Anh hùng đa lệ Thế giới đã qua một giai đoạn khác của việc biểu hiện cảm xúc. “Anh hùng” không cần “vô lệ” hay

1 2 3 5