Vĩnh Biệt Cụ

Vĩnh Biệt Cụ – “Nghệ sĩ đường phố” Đêm hôm mồng 1 vẫn thấy Cụ kéo đàn ở Cây Đa 13 gốc mà giờ Cụ

NAM PHI

NAM PHI … THÁNG 5.2017..:-) HƠN 30 NĂM CHỜ ĐỢI CHỈ MONG 1 LẦN ĐẶT CHÂN ĐẾN CHÂU PHI… VÀ HƠN 50 LẦN RỦ RÊ

ĐÀN BÀ

ĐÀN BÀ!!! Mãi ko sinh được – Là hỏng Sinh con giống cha – Đẻ thuê Sinh con giống mẹ – Nhìn chả giống ai

1 2 3 7