Bài tập đọc ” Gã Thiên Thần Áo Trắng “

Bài tập đọc ” Gã Thiên Thần Áo Trắng ”
Thời gian làm bài – 5 phút
Tác giả – Lam Alpha
Giọng đọc – Đông Hải
Kỹ thuật thu âm – Ý Nhi
Giáo viên gác thi không giải thích gì thêm.
….
Thật mắc cười khi phát âm chữ Ti Vi thành Ti Di ^^ hình như mình sai ^^!
See Translation