Bắt đầu một giờ học Văn của một sáng thứ Bảy đẹp trời:

Bắt đầu một giờ học Văn của một sáng thứ Bảy đẹp trời:
– Cho cô hỏi, những bạn nào không thích học văn nào?
Cả lớp giơ tay!
– Bạn nào cực kì, cực kì không thích học văn có thể giơ cả hai tay!
– Cô ơi giơ cả chân nữa nhé!
– Bạn nào không thích học Tiếng Việt ạ?
Nếu có 3 tay chắc các bạn ấy sẽ giơ luôn.
– Bạn nào ghét thơ?
– Con không chỉ ghét, con còn sợ thơ cơ ạ!
– Rất tuyệt! Cảm ơn các bạn đã rất thẳng thắn! Bây giờ chúng minh bắt đầu giờ học Văn được rồi!