Bây giờ gọi ship 20k/1 đơn khó lắm ý mình cũng hiểu cho ship vất vả trả 20k thật sự quá bèo :((( mưa gió nắng nôi mệt mỏi :((( Giả sử nếu bán lẻ cao bản thân có thể bù ship ok nhưng giá nhà Hà bao giờ cũng đảm bảo rẻ nhất nhất cái HN này nên từ nay các nàng thông cảm mua hàng gọi ship tính 25k/1 đơn nội thành cho em với ạ

Bây giờ gọi ship 20k/1 đơn khó lắm ý mình cũng hiểu cho ship vất vả trả 20k thật sự quá bèo :((( mưa gió nắng nôi mệt mỏi :((( Giả sử nếu bán lẻ cao bản thân có thể bù ship ok nhưng giá nhà Hà bao giờ cũng đảm bảo rẻ nhất nhất cái HN này nên từ nay các nàng thông cảm mua hàng gọi ship tính 25k/1 đơn nội thành cho em với ạ