Buồn thì đến với sóng cho hết cơn đau đầu

Buồn thì đến với sóng cho hết cơn đau đầu
Buồn thì hát với gió cho thế gian quên sầu
La la la la hát ca mọi nơi hết
La la la la la la vẫn luôn yêu đời
Bệnh của mình là bệnh cứng như gỗ đá, không quan tâm tới thiên hạ và luôn yêu chính mình, không bao giờ bị ảnh hưởng bởi miệng lưỡi thế gian hay những tác nhân từ bên ngoài, trừ những người mình yêu thương mà thôi. Con người ta hơn nhau ở cái tinh thần và ý chí đó, hạnh phúc tự thân luôn đáng quý hơn hạnh phúc từ bên ngoài đem lại. Dù vạn vật có đổi thay, cuộc sống có điên cuồng, thì mình vẫn cứ làm việc của mình và yêu thương chính mình thôi.
Các bạn bớt quan tâm chuyện nhà người ta đi, tự nói tự nghe thôi đó, người cần nghe người ta còn đang mải vui sống, đẹp – khoẻ – có ích kìa :))