Các anh chị doanh nhân đại gia em bảo này

Các anh chị doanh nhân đại gia em bảo này,
Ngày em làm project leader của các dự án y tế của World Bank í, em có đầy đủ các nghiên cứu lâm sàng các loại thuốc thần thánh của các anh chị. Nên các anh chị cần gì cứ hỏi tử tế em tư vấn cho nhé!
Đừng thấy em buôn thúng bán mẹt rồi nghĩ đéo biết đổ cứt qua nhà ai thì đổ đại vào nhà em nhé. Em không nói chả phải em ngu càng không phải em hiền. Đừng thách em lại mỗi ngày post 1 bài nghiên cứu khoa học các loại thuốc thần thánh mà FDA đéo công nhận, xem doanh thu đứa nào giảm thì biết.
Nhớ đấy, mấy cái lồn thối nhà các chị muốn yên thì đừng đụng vào nhà con này!
Mỵ Tử Tế