Cái tính trung thực của khoảnh khắc hôm qua

1  
Cái tính trung thực của khoảnh khắc hôm qua
Đến hôm nay, sẽ chẳng là tất cả
Trẻ con lớn lên, hoạt ngôn và xảo trá
Người lớn già đi, mụ mị, đượm buồn
Con người ta vẫn nhắc nhở nhau luôn
Về cách sống ở đời, hơn nhau: Chân- Thiện- Mỹ
Nói một lời, đều phải suy nghĩ kỹ
Làm một điều, càng phải biết ngàn điều
Sau thác nước kiêu hùng, là suối nhỏ đìu hiu
Sau những hào quang, là màn nhung rũ mục
Làm điều gì, phải tinh thông kết cục
Vẫn quyết định sẽ làm, thì không hối một lời
Một kiếp người, là để khóc để cười
Để thành công, cũng đồng thời thất bại
Vì khoảnh khắc hôm nay, không kéo dài mãi mãi.
H O A N G P H U O N G T H A O.