CDCN 39: Xin ơn trợ giúp để chuẩn bị các linh hồn cho Thiên Đàng Mới

CDCN 39: Xin ơn trợ giúp để chuẩn bị các linh hồn cho Thiên Đàng Mới
Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế rất dấu yêu, xin che chở con trong Thần Khí Chúa, để con có thể nói với uy quyền Lời Chí Thánh của Chúa, hầu chuẩn bị tất cả con cái Chúa cho Cuộc Quang Lâm của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa ban cho con tất cả những Ân Sủng con cần, để con đến được với mọi niềm tin, mọi tôn giáo và mọi dân tộc ở bất cứ nơi nào con đến.
Xin giúp con nói bằng Miệng Lưỡi của Chúa, xoa dịu nỗi đau của những linh hồn đáng thương bằng Đôi Môi của Chúa, và yêu thương tất cả mọi linh hồn bằng Tình Yêu Thiên Tính của Chúa, vốn tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con cứu các linh hồn gần gũi với Thánh Tâm Chúa, và cho phép con an ủi Chúa, khi các linh hồn lầm lạc tiếp tục khước từ Lòng Thương Xót của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con chỉ là hư không nếu không có Chúa, nhưng với sự trợ giúp bao la của Chúa, con sẽ chiến đấu nhân Danh Chúa để giúp cứu rỗi cả nhân loại. Amen