Chà

Chà, nói thế nào nhỉ. Một mục tiêu cụ thể kiểu như thay đổi hay xây dựng điều gì đó thì tớ không có đâu. Tớ chỉ muốn sống đúng với giá trị của mình thôi, và làm thật tốt việc của mình (tớ vẫn đang đi tìm việc của mình).
Về giá trị thì vạn vật đồng đẳng có lẽ thuộc về tôn trọng sự sống. Ừ nhìn đi nhìn lại thì keyword trong mọi hành vi tớ hướng đến là tôn trọng và biết ơn ấy. Từ hai điều đó sẽ dẫn đến rất rất nhiều điều khác nữa, ví dụ như một thái độ khiêm tốn với những gì mình có được, hay là hạn chế sự tiêu dùng không cần thiết chẳng hạn. Và tình-yêu-thuần-khiết-không-phân-biệt, với người, vật và điều mình làm cũng là giá trị mà tớ trân trọng và hướng đến.
#Sarahah