*** Chân thành biết ơn Đạo diễn Mỹ Tiana Alexandra

*** Chân thành biết ơn Đạo diễn Mỹ Tiana Alexandra-Silliphant và The General and me đã tới thăm gia đình và văn phòng công ty, hợp đồng làm việc với cá nhân và gia đình Bùi Xuân Lai, tạo cơ hội cho Bùi Xuân Lai và bạn hữu của BXL được học tập, phục vụ, làm việc cùng chị và các ekip làm phim khác nhau rất chuyên nghiệp, giỏi giang, tận tuỵ và thân thiện, nổi tiếng, hết lòng vì nghệ thuật của chị suốt từ trong Nam ra ngoài Bắc hơn nửa năm qua và nay đã chia sẻ bài viết này của Bùi Xuân Lai & Song Hong Startup với lời khen ngợi vô giá: “From Hollywood to Song Hong StartUP & Mr. Bui Xuan Lai!
I love our talented Judge Mr CanDo of Nam Dinh, Culture Lover
All thanks to Mr Bui Xuan Bùi Xuân Lai”
*** Thanks Mrs Tiana, Love you very much!
*** Link giới thiệu về chị và General & me: