Có cả hình ông ngoại Ngà và Papa Mámá

Có cả hình ông ngoại Ngà và Papa Mámá – đương nhiên 😀
Vì đây là tấm hình được chụp trong nhà thờ Hàng Xanh vào đúng cái ngày định mệnh của Papa Mámá
Ngày 18 tháng 4 năm 1976 [hơn 1 năm sau là anh Hai Uyen Nguyen ra đời ^^]