Có người nấu cho ăn là tốt lắm rồi

Có người nấu cho ăn là tốt lắm rồi. Bao giờ làm mẹ ck đi xem có đối xử với con dâu đc thế không. Ở đấy mà quên với nhớ. Đây đẻ mổ mà 7 ngày đã phải bê nước tắm cho con, đi găng tay giăt đồ đây.
Giờ nàng dâu cứ đc voi lại đòi hai bà trưng
See Translation