Con tạm biệt Ông

Con tạm biệt Ông, tạm biệt tuổi ấu thơ được ông dạy học,tạm biệt những bữa cơm được nhìn thấy ông vui cùng con cháu… Tạm biệt những kỷ niệm và quá khứ của con… Con chưa đủ trưởng thành để báo hiếu cho ông. Ông ơi!
Con đã cố gắng nguyện Phật nhưng cũng không thể tránh khỏi số mệnh đã an bài.