Cứu một mạng người như xây bảy tòa tháp

Cứu một mạng người như xây bảy tòa tháp
Cứu một mạng cún mà suýt đi toi một mạng người :((
Tháng đôi lần đo đường tím người mà may sao vẫn chưa đi cái răng nào. Từ giờ xin hứa không đi nhanh quá 30km, không bóp phanh trước và cần đeo ăng ten nhận biết các thể loại động vật chim chuột chó mèo thả rông ngoài đường.
Ngã đau đến câm nín mà cái con c-ún vừa gây tai nạn chỉ vẫy đuôi rồi quảy mông đi ngay :(((. Em xin mấy bác nuôi chó mèo hay nhốt chúng nó vào, đừng để chúng gây tai nạn nữa