Dã man thật Vừa test 1 sản phẩm từ Hàn quốc

Dã man thật Vừa test 1 sản phẩm từ Hàn quốc. Trắng bật 1-2 tone da sau khi sử dụng. Nuôi sâu trắng tận gốc không phải dạng make up body đâu nhé. Đây rửa nước tắm xà phòng da vẫn ngậm trắng
Thương hiệu cao cấp từ HQ dùng an toàn lại trắng thật Ai quann tâm thì ib e gửi ảnh + báo giá cụ thể
See Translation