ĐĂNG CÁI NÀY SẼ CÓ NHIỀU BẠN HƠI CHẠNH LÒNG

ĐĂNG CÁI NÀY SẼ CÓ NHIỀU BẠN HƠI CHẠNH LÒNG
Vì sự thật các Leader luôn phải thanh lọc đội nhóm.
Nếu có 10 tvv, chắc chắn có tới 8 ng thuộc vào hàng chỉ bán lẻ và tiêu dùng – còn 2 ng có mục tiêu, làm việc nghiêm túc để có thu nhập ổn định ở mức 8 con số trở lên.
Nên đừng phí công vào trai không có ngọc!!!
❣Gần đây có một câu nói rất hay:
Đến cả việc kiếm tiền làm giàu cho bản thân mà bạn còn chờ người khác :
NHẮC NHỞ BẠN
GIÁM SÁT BẠN
ĐÔN ĐỐC BẠN
LÀM CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHO BẠN
THẬM CHÍ NỊNH BẠN
VẬY THÌ MỘT LỜI KHUYÊN CHO BẠN RẰNG : “BẠN XỨNG ĐÁNG KHÔNG CÓ TIỀN – NGHÈO BỀN VỮNG”
– JACK MA –
See Translation