ĐÔI LỜI GIỚI THIỆU

ĐÔI LỜI GIỚI THIỆU
Tập thơ Tìm Lại Xanh Mây gồm 80 bài thơ, tôi viết từ ngày về dưỡng già ở Bãi Sau, tp Vũng Tàu. Trong mục lục ghi thế nhưng khi in ra lại thiếu mất một bài, còn lại 79 bài. Tập này làm xong khoảng tháng 4.2017. Vì không xuất bản nên để cho tiện, tôi in chung với tập 200 Bài Thơ 4 Câu thành một quyển, dễ lưu trữ. Những sách tôi viết từ khi về VT tôi đều không xuất bản vì có lẽ cũng không cần cho ai nữa. Bản thân tôi không có nhu cầu xuất bản thêm. Người xưa viết sách không xuất bản cũng nhiều.
Tập 200 Bài Thơ 4 Câu đã hoàn thành trước đó, năm 2015, đã in thử bìa mềm. Nay in chung vào đây, bìa cứng, cho dễ đặt trong giá sách. Nội dung không có bài nào mới.
Ngoài ra vừa rồi tôi cũng đã in lại cuốn Cửa Sổ Thơ, bìa cứng, chỉ để lưu trữ. Sách này lần trước in có tên là Chập Chững Làm Thơ. Cửa Sổ Thơ là cái tên trong bản thảo đầu tiên, mấy năm trước, nay dùng lại. Đây không phải sách sáng tác mà là sách biên soạn, sách tham khảo, dùng cho các em học sinh sinh viên và những người mới đến với thơ, mới làm thơ.
Tóm lại, từ khi về VT tôi đã viết, không xuất bản:
-Cất Tình Thành Rượu- Toàn tập thơ, tính đến 10.2016
-Cửa Sổ Thơ – Biên soạn, 2015
-200 Bài Thơ 4 Câu – 2015 và
– Tìm lại Xanh Mây – 2017
Tổng cộng, 609 trang, khổ giấy A4, size chữ 14.
Sắp tới, tôi không có hứa hẹn gì, vì tôi không biết sẽ phải dừng lại lúc nào. Năm nay tôi đã 82 tuổi ta rồi, lại yếu ợt, bịnh luôn. Hiện vẫn tiếp tục tập tạp văn Chuyện Người Già, được 154 bài, 215 trang, cùng khổ giấy như trên, vừa rau vừa dưa, su hào bắp cải lộn xôn, lướt qua cũng thấy xanh đỏ tím vàng, vui mắt rồi.
6.5.17
nxt.