EM YÊU KHOA HỌC

EM YÊU KHOA HỌC.
Bộ Inverter đời mới, gọn nhẹ…
Hiện nay nhờ công nghệ Mosfet, thực hiện bộ inverter (đảo điện 12 volt ra AC 220 volt) thật dễ dàng. Ngày xưa mình tiên phong, vất vả, ai cũng cười, và đã làm được nó, nhưng ngày nay cóc cần làm…
MTC không phải dùng đến cách này, vì đường dây điện của MTC ăn với cả khu Lộc Hưng. Đường internet thì có thể tạm thay bằng máy bộ đàm, chuyển qua chỗ khác. Hoặc nhờ nhà bên cạnh. Nó cắt, thì cắt nguyên cả quận chứ không thể cắt một mình mình được.
Nhưng cũng góp ý cho các bạn yêu nước. Không cần sắm sửa gì nhiều. Một bình accu (có thể lấy từ xe hơi) và một bộ inverter, từ 12 volt DC ra 220v, 1000 watts là các bạn có thể sử dụng đủ các thứ rồi (trừ nấu ăn và máy lạnh) không cần tốn kém gì lắm. Bạn không sợ kẻ gian cúp điện.
Nếu cần, gọi điện báo cho MTC cho mượn, kể cả máy phóng thanh.
Tôi làm việc, đấu tranh cho nhân quyền, không phải cho kẻ đang cầm quyền bất nhân…tôi cũng đang cần cung cấp cho các vị đang sống chết với đồng bào miền Trung, và giờ này tớ có die cũng đủ rồi…mà phải chờ uống rượu mừng đã…