Gụt mó nin

Gụt mó nin
Luật hấp dẫn:
1. Bạn tin điều gì, sẽ hấp dẫn cái đó, cái này gọi là “Tâm tín sự ắt thành”
2. Bạn hoài nghĩ điều gì, cái đó sẽ tự động rời ra, cái này gọi là “Bất tín ắt vô sự”
3. Bạn đổ lỗi, oán trách điều gì, cái đó sẽ nảy sinh trong cuộc đời của bạn, cái này gọi là “Sợ hãi cái gì, cái đó sẽ đến”
4. Có rất nhiều lúc bạn đối diện với Cơ hội và Thách thức, nếu hệ Niềm tin của bạn là “Không thể làm được”, thì kết quả nó sẽ giống y như những gì bạn tưởng tượng. Cái này gọi là “Suy nghĩ quyết định Kết quả”
Luật hấp dẫn nói với chúng ta: Niềm tin chính là Sức mạnh ❗❗
See Translation