Hiện thực hóa những tiềm năng của con người trong cuộc cách mạng công nghiệp 4

Hiện thực hóa những tiềm năng của con người trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0:
Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng kỹ thuật Xây dựng CERA bắt đầu làm được hai việc mà Diễn đàn Kinh tế Thế giới khuyến nghị :
3. Đưa giáo viên ra khỏi tháp ngà: Để đưa giáo dục và kinh doanh gần nhau hơn, báo cáo nói trên khuyến nghị các sáng kiến như đưa giáo viên “đi thực tập” tại các doanh nghiệp, cầm tay chỉ việc tại nơi làm việc, và đưa khu vực tư nhân tham gia vào việc đào tạo giáo viên : CERA đang thiết kế nhà cao tầng và những khu hạ tầng nhiều hec ta với Chủ trì là các giảng viên SPKT.
4. Tạo cho sinh viên cảm giác về thế giới thực của công việc: Tương tự, học viên sẽ trải nghiệm thế giới công việc ngay từ đầu – chẳng hạn như thực tập và dạy nghề trong khi làm việc – để giúp họ nhìn ra những lựa chọn nghề nghiệp đa dạng cùng những kỹ năng cần thiết : CERA tạo điều kiện cho một số sinh viên SPKT tham gia cùng dự án và được CERA trả lương dù không cao.
CERA phấn đấu trở thành một trung tâm nghiên cứu và triển khai mạnh trong tương lai.