Khi nào suy nghĩ của chúng ta ngừng bon chen trong những việc vặt vãnh hàng ngày khi đó tư duy sẽ chỉ còn chỗ dành cho những việc lớn lao

Khi nào suy nghĩ của chúng ta ngừng bon chen trong những việc vặt vãnh hàng ngày khi đó tư duy sẽ chỉ còn chỗ dành cho những việc lớn lao.
1O phần trăm cuộc đời là những gì xảy đến đối với bạn.
9O phần trăm là do những phản ứng của bạn đối với những chuyện xảy đến đó.
Tĩnh tâm, tập trung, nghĩ lớn là ba trong những điều quan trọng cần có ở một người đàn ông thành đạt.
Cứ an nhiên rồi đời sẽ bình yên.
Đừng an nhiên tới mức chây ì và dậm chân tại chỗ là được.
Think Different.