Không biết có ai gọi mình không vại

Không biết có ai gọi mình không vại? Nhưng 2 số không thấy gi ca. Chắc phải xin số gọi cho chủ động chứ ai gọi mình thì lúc được lúc không hay nhảy đâu đâu. Có khi lại phiền lòng! tự tức mình quá nếu người gọi mình mà không được hay nhầm số. Tức quá vì mình tuyệt đối trung thành. Mà thế giới thì ma lanh. Nên thế mới nguy vì dễ tổn thương và hiểu lầm. Chắc họ không thể buông xuôi và quyết phá bằng mọi cách nghĩ mà tức cho cái sự đời của mình.