Không thể kể hết sự sáng tạo của các thầy cô thực hiện chương trình TLiM

Không thể kể hết sự sáng tạo của các thầy cô thực hiện chương trình TLiM. Sáng nay, tại một trường THCS, các thầy cô đã rủ nhau trình bày một số tiểu phẩm đúc kết sau khi cùng đọc cuốn sách “7 Thói quen để thành đạt” và tôi đã được nghe bài vè rất thú vị này:
Ve vẻ vè ve
Nghe vè habits
Không nhiều thì ít
Chủ động nêu đầu
Gặp chuyện âu sầu
Tạm dừng phản ứng
Lời nói tương xứng
Chủ động từng câu
Tập trung thật lâu
Vòng tròn ảnh hưởng
Đừng giữ ý tưởng
Thay đổi mọi người
Muốn thay cuộc đời
Từ mình trước nhé
Việc lớn việc bé
Từ lúc bắt đầu
Suy nghĩ thật lâu
Xác định kết quả
Trong lòng cao cả
Trời đất bao la
Tuyên ngôn viết ra
Làm theo sứ mệnh
Nhất nhất theo lệnh
Việc lớn ưu tiên
Chớ vội ưu phiền
Việc lớn việc nhỏ
Kế hoạch vạch ra
Lo gần lo xa
Thời điểm mình chọn
Chúng mình cùng bọn
Cùng sống với nhau
Hợp lực yêu thương
Nhớ luôn tôn trọng
Lòng luôn khát vọng
Giải pháp thứ ba
Luôn hát bài ca
Mỗi ngày rèn giũa
Thành tích này của
Tất cả chúng mình
Ai cũng đẹp xinh
Tổ mình sẽ nhất!