Lúc mà mọi toan tính của nhiều người muốn giãn thời gian và ép người cũ vào thế bí

Lúc mà mọi toan tính của nhiều người muốn giãn thời gian và ép người cũ vào thế bí, mình qua lại giúp trông nhóc hay cho đi chơi, hay giúp gì đó thì liền sau đó họ thổi phồng, bày đặt là mình vẫn vừa cũ vừa mới. Riêng mình khi ổn định sẽ không để mất sự riêng tư cần thiết. Và mình sẽ có trách nhiệm hỗ trợ nuôi dạy nhóc nên người. Nhưng cái khó là ngại người mới dễ bị hiểu lầm từ trăm ngàn cái vu vơ nhưng chủ đích và mình sợ sự thất bại nếu cuộc tình mới rất chân thành này nếu không nên duyên phận. Bởi vậy chỉ muốn nói để em hiểu anh yêu em nhiều lắm và cũng rất sợ nếu điều anh yêu nhất mong đợi nhất lại không không có. Đó là nỗi niềm thực sự! ***

Anh phải đi trông nhóc vì người trông chưa lên mà người cũ phải đi làm việc. Điều gì đúng lương tâm và tốt thì phải làm. Và anh thật sự cần em, anh yêu và sợ em phải hiểu nhầm hay thất vọng. Anh sợ nhất điều đó nên đành nói công khai như vậy trên FB này. ❤️❤️❤️☝️