Mình bảo ông con giai về việc học ngoại ngữ khi đồng chí ấy lên cấp 3

Mình bảo ông con giai về việc học ngoại ngữ khi đồng chí ấy lên cấp 3, nhân một dịp cho ra sân golf mà số golfer người Việt ít hơn cả golfer Hàn và Tây…
– Trái đất có 6 tỷ người, con muốn nói chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện làm ăn kinh tế đến chuyện văn học nghệ thuật với hơn 1,8 tỷ người trên trái đất thì con nên học tốt tiếng Trung Quốc. Nếu con muốn nói chuyện thêm với khoảng 1 tỷ người nữa và biết thêm nhiều hơn nữa về văn minh nhân loại, con phải học tốt tiếng Anh. Chỉ cần giỏi 2 ngoại ngữ đó thôi là con có thể đi khắp thế giới và có cơ hội làm ăn với hơn 3 tỷ người trên trái đất. Tức là một nửa loài người…
Đồng chí con im lặng, nhìn rất xa xăm. Chắc là đang nghĩ xem nếu đứng trước 3 tỷ người thì đ/c sẽ phải như thế nào.