Mỗi sáng thức dậy

Mỗi sáng thức dậy, con linh dương biết rằng nó sẽ bị chết nếu ko chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất. Ngược lại, con sư tử sẽ chết đói nếu ko chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất..! Dù bạn là linh dương hay sư tử thì bạn luôn phải cố gắng liên tục mỗi ngày… Và quan trọng nhất muốn giảm cân thì phải ít ăn lại Zũ ơi ☹️☹️