Ngồi đợi con đi học gần hai tiếng

Ngồi đợi con đi học gần hai tiếng. Rảnh rỗi tóa. Tương với tác nhau tí đi cả nhà. Bạn nào thích bánh hoặc sữa chua chấm cái có nhu cầu ẻm inbox công thức cho nhá. Ngon tuyệt. Dễ làm. Nhà có gì up cái nấy. Nhỉ.
See Translation