Nguy hiểm

Nguy hiểm… Thời loạn những người có chút hiểu biết còn đem rao giảng, đem những quyền năng tinh thần ra làm trò chơi, phổ biến công khai, không lường hết những hệ lụy từ việc này. Từ việc chỉ là hệ quả, phương tiện trong quá trình hoàn thiện bản thân với đức hạnh phẩm chất thuần khiết như bản thể vốn là, là công cụ để sự phụng sự được tăng cường, lại được mang ra để thoả chí tò mò, hay mục đích nào đó của bản ngã…Trong luật của tự nhiên- luật nhân quả thì việc sử dụng năng lực tinh thần để làm việc không phụng sự tiến hoá, lợi ích cho toàn thể sẽ mang nghiệp tiêu cực rất nặng.