#NhaPHMN

#NhaPHMN
Đang lui cui dọn dẹp trong phòng thì con gái mở cửa vào và nói:
” Mưa to rồi, không biết ba có bị mắc mưa không nữa? Nếu ba mắc mưa thì mẹ không được ghét ba, không được nói ba hay về trễ nữa nha..”
Trời ơi là trời, ba đâu rồi, về ôm hun cái con nhỏ lắm điều đó giùm đi..