@@@: NHIỆM VỤ ĐẶT RA: PHẢI KẾT NỐI

@@@: NHIỆM VỤ ĐẶT RA: PHẢI KẾT NỐI!
*** “Sắp tới, khi cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, khâu quan trọng chính là phải kết nối. Kết nối giữa thế giới thực và thế giới ảo, kết nối các doanh nghiệp với nhau, kết nối giữa con người với nhau, kết nối giữa các cơ sở hạ tầng. Việc này rất quan trọng. Chính vì thế, Việt Nam đã đưa ra chủ đề và bốn ưu tiên của Năm APEC 2017, trong đó có hỗ trợ các MSME Việt Nam nói riêng và toàn khối nói chung”…
*** giamdoc.net
*** http://hoanhap.vn/…/start-up-song-hong-va-buoi-huan-luyen-r…