Nhớ một thời ngày nào cũng ra Tonkin uống caphe

Nhớ một thời ngày nào cũng ra Tonkin uống caphe. Giờ không qua đó nữa, nhưng vị caphe vẫn nhớ. Để lâu cái nhớ tưởng quên, mà vẫn không quên. May quá bạn giờ không ép người yêu Tonkin phải ra quán, ở nhà có thể tự tạo dựng không gian Tonkin riêng của mình. Miễn là vị đắng, vị đậm, mùi hương không hoá chất và đủ độ nóng (nếu muốn uống nóng) vẫn đậm chất Tonkin là được. Giờ đã có capsule dành cho dòng caphe pha máy, không phải lật đật tìm mua ở bển nữa. Máy thì tư bản nhưng càphe Việt, oách nhất đấy bạn Nga Nguyen