Quan trọng: Tháng 9 này thầy sẽ khai giảng 2 lớp mới

Quan trọng: Tháng 9 này thầy sẽ khai giảng 2 lớp mới.
Thứ hai 04.09.2017: Lớp phát âm giao tiếp theo giọng Mỹ chuẩn (4 tháng = 48 buổi). Thời gian học: tối 2-4-6 từ 7:45-9:15. Học phí 6.6tr/trọn khóa.
Thứ hai 11/09/2017. Lớp Tiếp cân văn hóa phương Tây-Approaching Western Cultures (HOÀN TOÀN MỚI) (4 tháng = 48 buổi). Thời gian học tối 2-4-6 từ 6:15-7:45. Học phí trọn gói 8tr/khóa.
Chi tiết về lớp Tiếp cận văn hóa phương Tây: