rồi một ngày ta rón rén lớn lên

1 1 1  
rồi một ngày ta rón rén lớn lên
không ai biết ta cũng không hay biết
cuộc sống nới chút chút vòng dây siết
ta cho mình tí xíu tự do
ta tách mình giây lát khỏi âu lo
mở toang cũi thả nỗi buồn cớm nắng
khi ta nhìn vào đôi bàn tay trắng
ta thấy mình mạnh mẽ sạch trong
ta thấy mình vượt thoát khỏi rêu phong
về tìm lại những niềm tin đã mất
về tìm lại những điều chân thật nhất
về trái tim
rồi một ngày ta cù sự lặng im
như nách lá cựa mình khúc khích
ta muốn sống như một người có ích
trong một ngày ta trẻ lại đời ta
(NTHL)