Sáng sớm đăng feedback của khách lấy lộc nào

Sáng sớm đăng feedback của khách lấy lộc nào
Khách mua hàng nhà e mỗi lần mua toàn gần 1tr tiền hàng . Ship 1 lúc 3,4c mà ưng tất nó mới yêu chứ
Hàng nhà e cứ chất đẹp chất mát e ms lấy . Khách cứ việc chọn mẫu , còn lại cứ để e lo