Tầm nhìn Siêu Đô Thị và bài toán cung cấp dịch vụ công

Tầm nhìn Siêu Đô Thị và bài toán cung cấp dịch vụ công.
Bài in trên paper, nay đã online. Mời mọi người đọc. Dân số 13 triệu đã ngộp thở, lên 20 triệu thì sẽ ra sao. Hy vọng là tôi dự báo sai.
Dựa vào các Kịch bản đã diễn ra trong quá khứ (scenario of the past) & 10 Khuynh hướng trong tương lai để đưa ra dự báo dân số Sài Gòn sẽ ổn định sau khi chạm ngưỡng 20 triệu, tạo ra áp lực cung cấp dịch vụ công (giao thông, giáo dục, y tế, môi trường, an ninh…) tương đương 26 triệu cư dân nông thôn.
Tất cả các dự báo về dân số TP.HCM trong quá khứ đều sai; rất có thể tôi cũng vậy.
Ai có phương pháp dự báo nào thuyết phục hơn, chứng minh dự báo nêu trên là sai, xin chỉ giáo và hiến kế gửi cho TP.HCM. Có ai betting xin inbox.
Bởi chỉ có thể trên cơ sở dự báo chính xác dân số mới tính được nhu cầu dịch vụ công, mới lập chính xác quy hoạch giao thông đô thị, bệnh viện, trường học … chính xác (không dư, không thiếu).