Thứ bảy thường ba chỉ làm buổi sáng ở BV ĐHYD

Thứ bảy thường ba chỉ làm buổi sáng ở BV ĐHYD, trưa về nhà là hai đứa bu xung quanh, bày đủ trò, không cho ba làm gì khác, mệt quá ba la làng (trong hạnh phúc):
– Sao cái nhà này ai cũng…ghiền tui hết dzậy?
Minh nói:
– Ghiền ba nhất trần gian luôn!
Ngọc nói theo:
– Ghiền ba nhất trần…nhà luôn!!!!
(Chắc ý muốn nói nhất nhà ah)
Ps: đợi hoài chưa nghe người còn lại nói ghiền đến mức nào, hehe!