Thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài

 Công ty có vốn nước ngoài ngày càng xuất hiện nhiều tại Việt Nam, do nước ta rất khuyến khích nước ngoài đến làm việc và mở công ty, doanh nghiệp ở nước ta, làm gia tăng kinh tế cũng như mở rộng thị trường sản xuất và cung cấp những mặt hàng khác nhau. Nhưng không phải công ty nào khi có vốn đầu tư nước ngoài cũng có thể ổn định và phát triển, nhiều công ty gặp sự cố, những nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc phải giải thể. Việc giải thể là điều mà ít người mong muốn, tuy nhiên để có thể giải thể cũng cần phải có thời gian cũng như thực hiện đúng thủ tục mà pháp luật đề ra. Vậy thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài như thế nào?
 
Để có thể tiến hành thủ tục giải thể thì doanh nghiệp cần phải đảm bảo:
 
Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, và văn phòng đại diện, những địa điểm kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh, chính xác à nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, …
 
Thực hiện thủ tục đổi lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng lý kinh doanh, sau đó đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư
 
Sau khi được cấp loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sau đó quý khách hàng thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.
 
Nhà đầu tư cần phải thanh lý dự án gắn với việc giải thể tổ chức kinh tế thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục giải thể tổ chức kinh tế theo quy định của luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
 
Những thủ tục cần phải thực hiện giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài là:
 
Hội đồng thành viên tiến hành phiên họp thông qua quyết định về việc giải thể doanh nghiệp. Những tài liệu liên quan đến việc giải thể gửi đến thành viên chậm nhất 7 ngày làm việc trước khi diễn ra phiên họp.
 
Hội đồng thành viên công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ những trường hợp điều lệ công ty có quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.
 
Trong thời gian 7 ngày sau khi thông qua quyết định giải thể, quý khách hàng phải thông báo đến những cá nhân, tập thể có liên quan.
 
Để hiểu rõ hơn về những quá trình thực hiện thủ tục giải thể và những hồ sơ cần có khi giải thể, bạn có thể đến với Công ty Tư vấn và Dịch vụ tổng hợp 24h. Đây là nơi uy tín cung cấp dịch vụ hỗ trợ thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp cùng nhiều loại luật khác. Truy câp law.com.vn để hiểu hơn về chúng tôi và liên hệ với đội ngũ nhân viên tại công ty chúng tôi nhằm có những câu trả lời chính xác nhất!
 
Xem thêm:  http://law24h.com.vn/
Xem thêm bài viết trước:  http://tuihutchankhongthucpham.com/dieu-kien-giai-the-cong-ty-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-la-gi/