tôi đang bước trên con đường t chọn

tôi đang bước trên con đường t chọn. tôi biết chắc sẽ thành công. và tôi cũg biết có nhìu ng đang soi mói cuộc sống của tôi. nhưng t k để tâm đâu. bạn cứ việc soi. nhưng soi đến mức mà sáng ngắm trưa nghía chiều dò tối xét thì tôi thấy k dc ổn đó. hãy để dành thời gian quan tâm gia đình và cuộc sống mình đi. tốt nhất đừng để tôi nghe bất kì ai nói về việc bạn đang hỏi thăm tôi từng giờ từng phút vậy nữa nhe. k làm chao đảo cũg như ảnh hưởng cv tôi đâu. Thân