Tôi từng rất tâm đắc quan điểm của Trần Hải

Tôi từng rất tâm đắc quan điểm của Trần Hải, đại ý là như này:
“Sống cùng ai”, “sống như thế nào”, “sống bao lâu”, mỗi người trả lời câu hỏi trên theo mỗi cách.
Có người vì tình yêu, có người vì vật chất, có người vì dung mạo, có người vì tiền đồ, lại có người vì áp lực, có người vì số mệnh mẹ cha.
Cho đến một ngày, khi thực sự muốn tìm một người đồng hành suốt cuộc đời, bạn mới nhận ra rằng, tiền đủ tiêu là tốt rồi, vẻ ngoài không dọa người là được.
Thật ra, tiêu chuẩn về hạnh phúc thực sự rất đơn giản, không cần lý do, chỉ cần nụ cười nhiều hơn nước mắt, vậy là bạn đã tìm được đúng người.