Váng sữa sữa chua mix vị đê các chế

Váng sữa sữa chua mix vị đê các chế. Phomai và sữa lên men nữa ạ. Ngon bổ rẻ.
Sữa chua uống 180k/ thùng 32 lọ 110ml
Sữa chua mix 5 vị 192k
Sữa chua sầu riêng
Sữa lên men 170k
Phomai dâu mơ date 8/12 140k
Váng sũa Gotz 192k
Váng sữa Hoff vani và hương dẻ
See Translation