Viết để nhắc nhở chính mình

Viết để nhắc nhở chính mình
Bạn nhìn thấy A không Có nghĩ là nó chỉ là A
Bạn nhìn thấy 1 đứa trẻ khóc không Có nghĩa đứa trẻ còn lại gây ra
hay cứ con gái khóc là người đàn ông Có lỗi
Bạn nhìn thấy 1 người có nước mắt không Có nghĩa họ khóc, biết đâu họ mới thái hành xong hoặc đang buồn ngủ
Nhìn thấy một người đang đứng trên đỉnh Thành công Có nghĩa họ chỉ “may mắn” mà Có Đằng sau đó là bao nhiêu mồ hôi, nước mắt của họ…
Đừng vội tin hoặc Phán Xét mọi thứ ( Có những thứ mắt mình nhìn thấy mà còn không đúng nữa là nghe lại)
Nhưng thường con người có thói quen là tự cho mình biết hết và đánh giá mọi thứ theo niềm tin của mình. Đừng phán xét bất kỳ vấn đề gì nếu chỉ nghe kể lại, thậm chí nhìn thấy tận mắt cũng đừng vội tin.
Nhìn sự vật theo cách vốn Có của nó chứ không phải con mắt của bạn.
Luôn thanh tỉnh nhé bạn
Love you