“Xây chùa

“Xây chùa, tạc tượng, đúc chuông
Ba công đức ấy thập phương nên làm”
Được cô giáo Gia Đình KuTe tạo điều kiện cho thông tin tích phước, em cũng chia sẻ để cô chú, bạn bè, anh chị em thân hữu biết được thông tin này ạ:
Nhằm mục đích hoằng dương Phật pháp – lợi lạc quần sinh và chiêm bái lễ lạy của Phật tử tại bản tự cùng khách thập phương. Quý thầy Thích Diệu Minh trụ trì Chùa Thái Hoà – Xóm 7- Xã Nga Thanh – Thị Trấn Nga Sơn – Tỉnh Thanh Hoá thành tâm muốn thỉnh bộ Tôn Tượng Tây Phương Tam Thánh kích thước 0.9m về Chùa.
Để hoàn thành tâm nguyện của quý thầy và nhà chùa, xin được gieo duyên phước điền cùng quý Phật tử cùng các bạn thập phương cùng hoan hỷ phát tâm công đức cúng dường Tôn Tượng cũng là hộ trì cho chánh pháp.
Mọi sự phát tâm xin quý vị hoan hỷ liên hệ với Sư Thầy Thích Diệu Minh- ĐT: 094 2601995
Tài khoản tiếp nhận phát tâm của Chùa Thái Hoà : ( Xin quý vị ghi tên và _ THINH TUONG PHAT )
– Nguyễn Thu Trang – STK 2203.205.277.854 AGRIBANK chi nhánh Sơn Tây.
– Nguyễn Thu Trang – STK 4511.0000.408.203 BIDV chi nhánh Sơn Tây.
* Chùa Thái Hòa, là một ngôi cổ tự ở xã Nga Thanh- thị trấn Nga Sơn- Thanh Hóa. Ngôi chùa có từ các triều đại phong kiến xưa. Trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử và thời gian, dấu tích cổ xưa của chùa bị phai mờ hoang phế. Hiện nay, chùa chỉ còn là một ngôi chùa nhỏ, kiến trúc đơn sơ do chính quyền và nhân dân địa phương phục dựng trên nền đất cũ…