Ý TƯỞNG ĐIÊN RỒ

Ý TƯỞNG ĐIÊN RỒ
hôm nay có 1 ý tưởng muốn tham khảo xem anh em có thích ko:
– ORION Media thì chắc 1 người đã biết: là tiên phong điển hình nhất trong việc sản xuất Viral Video tại Việt Nam.
– Tuy nhiên chi phí Viral Video khá cao và các doanh nghiệp nhỏ khó tiếp cận.
– Nhưng chúng ta vẫn có thể cùng tham gia vào 1 chiến dịch quảng cáo vui và hơi ĐIÊN ĐIÊN của Orion Media : VIDEO Viral dạng cộng đồng

+ Cụ thể:
– Tớ sẽ làm 1 Viral Video (có thể phim quảng cáo, hoặc là 1 số của Loa Phường hoặc Thiên Biến Vạn Hoá)
– Video khoảng 10-30 phút : là 1 phim hài ca nhạc ngắn (sitcom)
– Video sẽ có kỷ lục là 100 Brand xuất hiện trong video (trung bình mỗi Brand khoảng 6 giây): Xuất hiện dưới tình tiết phim – không phải kiểu logo đơn giản
– KPIs cam kết đạt 10-20 triệu view / 5 ngày

+ Các doanh nghiệp tham gia theo kiểu:
– mỗi brand xuất hiện : Giá 5 triệu
– Ai thích PR bản thân thương hiệu cá nhân cũng okie > cho vào luôn 5 giây : 5 triệu
– Tóm lại bạn trả 5 triệu > muốn xuất hiện gì trong 5 giây thì xuất

>> Toàn bộ chi phí thu được Orion Media cam kết sẽ chi hết vào sản xuất và Phân phối truyền thông : không lấy bất kỳ đồng nào.

Ai thấy hay, và sẽ chơi thì comment dưới nhé!

>> Chỉ đủ đúng 100 brand thì khoá sổ
Cập nhật hiện nay: #59 đã tham gia